• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

       วันที่ 4 ส.ค. 2563 นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพนมกรณ์ ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น โดยมีจ่าสิบเอกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายสมพงษ์ อรรคฮาต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายหน่วยงานให้การต้อนรับ เรื่อง ด้วย นายพนมกรณ์ ศรีโยธา ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงให้มีการประเมินผลงานเพื่อรับรองการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจะตรวจประเมินผลงาน 2 ครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 1 ครั้งที่ 2 จะตรวจประเมินผลงานประมาณเดือนธันวาคม 2563 ถ้าผ่านการตรวจประเมินทั้ง 2 ครั้งจึงจะรับรองเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แนะให้นายพนมกรณ์ ศรีโยธา ให้สร้างเครือข่ายสัมพันธมิตรกับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และ โรงพยาบาล ด้วย

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น