• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต


     วันนี้ (18 ก.ค. 63) ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการ บุคลากรครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดพระชนม์ชีพ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและด้านการศึกษา อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานัปการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่นใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น" และเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. ประกอบเป็นเครื่องหมายโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา


                            
Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น