• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อบต.บ้านดง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

อบต.บ้านดง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 


     15 กค. 63 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ
   

จึงได้เรียนเชิญวิทยากร พระครูวิริยธรรมโสภณ เจ้าอาวาส วัด อุตสาหะ บ้านขุนด่าน ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น มาให้ความรู้ด้านหลักศาสนาในการใช้ชีวิตประจำวัน นายบุญสี ศรีกุล เป็นวิทยากรด้านกิจกรรมอาชีพและงานฝีมือ การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก นางสาว กนกอร ขันโยธา เป็นวิทยากรด้านกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 15 หมู่บ้าน จำนวน 31 คน ตำบลบ้านดง มี 15 หมู่บ้านภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น