• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยทราย จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยทราย จ.ขอนแก่น    


        วันที่ 14 กค. 63 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการอำเภออุบลรัตน์ นายฉลอง เชื้อสาวะถี ติดตามงานและร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง บ้านห้วยทราย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล พอสรุปได้ดังนี้.
- สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม 16 คน
- สมาชิกกลุ่มที่ปลูกมะม่วงแล้ว 16 คน
- นายฉลอง เชื้อสาวะถีวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ อำเภออุบลรัตน์ ท่านกำลังติดตามงานโครงการที่ทางกลุ่มเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่
- ตามที่ท่านประธานกลุ่มเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการระบบน้ำทำการเกษตรเป็นระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์พร้อมบ่อบาดาล จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)
- ท่านวิชาการส่งเสริมเกษตร ฯ ได้แนะนำให้กลุ่มนำเสนอขอรับการสนับสนุนกลุ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อีกทางหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเรื่องระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- ท่านวิชาการส่งเสริมเกษตร ฯ ได้นำเสนอมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูพ่อค้าเสนอราคามาให้ 1 ตัน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ช่วงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม
- ให้สมาชิกกลุ่มสอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการลงทะเบียนทั้งปลูกใหม่และปลูกเก่า ก่อนปิดการประชุม
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น