• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง โครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง โครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด


     วันนี้ 23 มิ.ย. 63 เวลา 07.00 น. ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง โครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด


สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์สู้ภัยพิบัติชาติ พญาอินทรี องค์กรกลางการสื่อสารเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมฯ นี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย อัน จะเกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อทุกเวลา เพื่อความไม่ ประมาท การมีถังดับเพลิงในจุดเสี่ยงภัยในเขตวัด จะสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงจากส่วนกลาง ยังมาถวายความรู้การดับเพลิงขั้นต้นแก่คณะสงฆ์ และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง , วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  , วัดกลาง  , วัดป่าหนองหลุบ , วัดป่าวิเวกธรรม และวัดศรีนวล เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ต่อไป                            เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น