• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น มอบแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมแก่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนพัฒนาพื้นที่ แปลง ขก.1 (ตลาดกลางรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก จังหวัดขอนแก่น)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น มอบแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมแก่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนพัฒนาพื้นที่ แปลง ขก.1 (ตลาดกลางรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก จังหวัดขอนแก่น)


        วันนี้ (5 พ.ค. 63) ที่ห้องแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบาย และแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม ให้แก่ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนพัฒนาพื้นที่ แปลง ขก.1 (ตลาดกลางรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก จังหวัดขอนแก่น) เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวช้องทั้งภาครัฐและกาดเอกชน


ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณ แปลงขก.1 จากกรมธนารักษ์เพื่อดำเนินกิจการของธนาคาร และต้องการต่อสัญญาจึงดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาลงทุนพัฒนาพัฒนาที่เหมาะสมบนพื้นที่นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของเมืองขอนแก่น ทั้งนี้พร้อมรับฟังคิดเห็น และพัฒนาโครงการแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนได้แสดงความศึกเห็นร่วมคิดร่วมสร้าง โครงการที่เกิดขึ้นจะได้เป็นโครงการของขอนแก่น และภาคอีสาน และเกิดเป็นแนวทางของโครงการที่มีคุณูปการต่อสังคม ต่อไป.


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น