• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดขอนแก่น บูรณาการกรมสุขภาพจิตเพื่อประชาชนได้รับการดูแลจิตใจที่ดี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่น บูรณาการกรมสุขภาพจิตเพื่อประชาชนได้รับการดูแลจิตใจที่ดี


วันนี้ (26 พ.ค. 63) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะเข้าพบหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิต ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์ตามแนวทางที่ตั้งไว้ และส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลจิตใจที่ดี


ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลค้นสุขภาพจิตของประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนจาเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมโดยมีแนวทางบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ของบุคคล ครอบครัว และสังคม ต่อไป

Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น