• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น


        วันนี้ (21 พ.ค. 63) ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ที่แฝงมากับระบบคมนาคมทุกประเภท เพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดขอนแก่น


โดยปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น ซึ่งการตรวจค้นประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย


ทั้งนี้ ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น เป็นการตรวจตามวงรอบที่จังหวัดกำหนดไว้ สร้างความมั่นใจในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ที่จะเข้ามาในจังหวัด การเปิดปฏิบัติการเชิงรุกดังกล่าวเป็นแผนการสกัดกั้น ป้องปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและผู้ที่ไม่หวังดี ทำการก่อเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้บริษัทขนส่งพัสดุฯ เอกชน เป็นจุดกระจายสินค้าและจุดพักของ ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้การตรวจค้นต่าง ๆ จะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ แต่ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอนแก่น จะต้องตรวจค้นอย่างต่อเนื่องต่อไปCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น