• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง จ.ขอนแก่น


       วันนี้ (16 พ.ค. 63) ที่สถานีรถไฟขอนแก่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่สถานีรถไฟขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้งกระบะ รถเร่ ที่ทำอาชีพซื้อขายขยะรีไซเคิล พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่สถานีรถไฟขอนแก่น


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะซาเล้งในภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น และจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมซาเล้งในอีกหลายจังหวัดต่อไป และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมซาเล้ง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การวางระบบในการดูแลกลุ่มอาชีพผู้ค้าของเก่าและรถซาเล้ง นั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการวางระบบ ด้วยการนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับซื้อของเก่ามาพบปะพูดคุยกัน โดยเริ่มต้นจากผู้รับซื้อเศษกระดาษ ขยะระไซเคิล หรือ ซาเล้ง มาพบกับร้านรับซื้อของเก่า โดยกระดาษที่รับซื้อจะเข้าไปสู่โรงงานต้มกระดาษ เพื่อทำกระดาษต้มอัดแท่ง จากนั้นนำไปสู่กระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิล ซึ่งนำมาใช้ในการทำ Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยกระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิล กระดาษแพคเกจจิ้งจะมี 4 องคาพยพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง “ซาเล้ง” ซึ่งเป็นผู้รับซื้อของเก่า เป็นกลุ่มคนที่ถือว่ายากจนมีรายได้น้อย ซึ่งประสบปัญหาเรื่องราคารับซื้อกระดาษที่ตกต่ำ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ยื่นมือเข้าให้การช่วยเหลือ โดยมีการนัดพบปะระหว่าง 4 ฝ่าย จนนำไปสู่ข้อตกลงที่ภายใต้พันธะสัญญาต่อกัน ในการช่วยให้ร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อเศษกระดาษจากซาเล้งในราคากิโลกรัมละ 2 บาท โดยเฉลี่ย จากเดิมราคากิโลกรัมละ 50 สตางค์ ซึ่งผลเจรจาเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่นำทุกฝ่ายมาเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ถือเป็น “ซาเล้ง โมเดล”  ซึ่งจากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์ จะนำไปใช้ในหลายเรื่อง เช่น ในกระบวนการ การผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจะต้องซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์กระป๋องในราคาที่สูง ซึ่งจะต้องมีการนำซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า มาเจรจาพูดคุยกันโดยยึด “ซาเล้ง Model” เป็นหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับซาเล้งมีทั่วประเทศจำนวนประมาณ 1,500,000 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


สำหรับการเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับซื้อของเก่าและซาเล้ง นั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ สมาคมซาเล้งเป็นผู้ดำเนินการต่อไปในกระบวนการพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการรับซื้อเศษกระดาษ ขยะ การจัดเก็บ คัดแยกขยะ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น