• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล


        วันนี้ (20 เม.ย. 63) ที่ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอำเภอพล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา


เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มอบอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และองค์กรปกครองส่วนตำบลหัวทุ่ง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านเรือน คอกปศุสัตว์ และยุ้งฉางของประชาชน


ทั้งนี้ ในพื้นที่บ้านหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มี 8 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหมด 115 หลังคาเรือน ประกอบด้วย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 74 หลัง คอกปศุสัตว์ 5 คอก ยุ้งฉาง 3 หลัง รวม 82 หลัง ,บ้านหัวคู หมู่ที่ 2 บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง คอกสัตว์ 2 คอก ยุ้งฉาง 1 หลัง รวม 6 หลัง , บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 3 บ้านเรือนเสียหาย 7 หลัง คอกสัตว์ 4 คอก ยุ้งฉาง 1 หลัง รวม 12 หลัง, บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5 บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง,บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง คอกสัตว์ 2 คอก รวม 7 หลัง ,บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ 7 บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง คอกสัตว์ 5 คอก รวม 7 หลัง รวมมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 92 หลัง คอกปศุสัตว์ 18 หลัง  รวมทั้งสิ้น 115 หลังCr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น