• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 


      วันนี้ (21 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์


โดยในปีพุทธศักราช 2563 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้พิจารณามอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรม ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จำนวน 255 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้รับจำนวน 15 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท โดยได้มอบทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ให้กับเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จำนวน 14 คน


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ ได้รับมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมทั้งขอให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ และเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอให้นำความรู้ด้านทักษะฝีมือแรงงานไปพัฒนาต่อยอด ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม


พร้อมกันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้มอบเครื่องกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบให้กับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในภารกิจการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น