• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม เพื่อความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ


    วันนี้ (2 เม.ย. 63) ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้คำแนะนำในการจัดจุดบริการผู้มาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ


โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  โดยจัดจุดให้บริการภายนอกอาคารสำนักงานทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยมีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และมีเจลล้างมือไว้ให้บริการ พร้อมอ่างล้างมือ และขอความร่วมมือให้ผู้มาติดต่อราชการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ในจุดบริการจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค พร้อมถุงมือ และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มาติดต่อและผู้มาติดต่อด้วยกันเอง โดยมีการกำหนดจุดทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1–1.5 เมตร ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานฯ มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่มารับเอกสารและคำแนะนำ


ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมที่เป็นหน่วยงานบริการประชาชนได้พยายามอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย กับผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้มาใช้บริการกับหน่วยงานภาครัฐใน จ.ขอนแก่น อย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาท ขอให้ตระหนักตลอดเวลาว่าเชื้อโรคโควิด-19  อยู่ใกล้ตัวเรามากขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง และถือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำคัญถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นจริงๆขอให้อยู่กับบ้าน ถ้าจำเป็นจริงๆต้องออกมาด้านนอกต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล กินของร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ลดการสัมผัสกับบุคคลอื่นๆ เพื่อลดการเสี่ยงกับสัมผัสโรคโควิด-19

Cr.สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น:

  1. ได้ทราบข่าว เหตุการณ์ ต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นระยะ นับว่าเป็นประโยชน์มากครับ

    ตอบลบ