• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ส่งมอบหน้ากากอนามัย 27,000 ชิ้น ครอบคลุม 26 อำเภอ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ส่งมอบหน้ากากอนามัย 27,000 ชิ้น ครอบคลุม 26 อำเภอ


     หน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทยมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่พร้อมมอบ 27,000 ชิ้นให้กับผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการใน 26 อำเภอ


วันนี้ (2 เม.ย. 63) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดสรรหน้ากากอนามัย 3 ชั้นชนิดคล้องหู ที่ได้รับมอบจากศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 4 กลุ่ม ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละอำเภอได้รับจำนวนไม่เท่ากันโดยวันนี้เป็นการส่งเมื่อวันที่สองหลังจากที่เมื่อวานนี้ส่งมอบไปแล้ว 27,000 ชิ้น


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ สำหรับประชาชน ให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ได้กำหนดผู้ที่จะได้รับหน้ากากอนามัยไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย เช่น อสม. กำหนดหมู่บ้านละ 4 คนคนละ 1 ชิ้นต่อวัน กลุ่มผู้ใกล้ชิดกับประชาชนจำนวน 1 คนต่อหนึ่งชิ้นต่อวัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะมีจำนวน 10,000 คน โดยได้มีการส่งมอบให้แต่ละอำเภอ วันละรวม 27,000 ชิ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน ซึ่งในวันนี้ได้มีการตรวจรับเรียบร้อย เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอทยอยเดินทางมารับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่กำหนด อย่างไรก็ตามในส่วนของหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดส่งมอบให้ถึงมือผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคนความรวดเร็ว


Cr.สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น