• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!บขส.เงียบเหงาหลังประกาศเคอร์ฟิว รถวิ่ง กทม.วันละ 3 เที่ยว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!บขส.เงียบเหงาหลังประกาศเคอร์ฟิว รถวิ่ง กทม.วันละ 3 เที่ยว

 

บขส.ขอนแก่นเงียบเหงาน หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวส์ ทำให้ผู้ประกอบการเดินรถต้องหยุดให้บริการ เหลือไม่กี่บรษัทที่ยังเปิดเดินรถไป กทม.เหลือวันละ 3 เที่ยว จากปกติวันละ 100 กว่าเที่ยว


ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการเดินรถโดยสารหลายบริษัทหยุดให้บริการชั่วคราว หลังรัฐบาลออกประกาศเคอร์ฟิวช่วงเวลา 22.00-04.00 น. โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก พบว่ายังมีผู้โดยสารบางส่วนที่ไม่ทราบข่าวเดินทางมารอขึ้นรถโดยสารตั้งแต่เช้าแต่ต้องผิดหวัง เพราะไม่มีเที่ยวรถ จึงต้องยกเลิกการเดินทาง แต่ก็ยังมีผู้โดยสารบางรายที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า กทม. ทำให้ต้องรอคอยรถเป็นเวลานาน แต่ยังมีบริษัทสวัสดีอีสาน ที่เปิดให้บริการมีรถเข้า กทม. 2 เที่ยว คือเวลา 11.00 น.และ เวลา 12.30 น. ขณะที่บริษัทชาญทัวร์ มีรถเข้า กทม.เที่ยวเดียว คือเวลา 09.00 น. แต่ทางบริษัทเดินรถต้องรอให้ผู้โดยสารมากพอถึงจะออกเดินรถได้ ส่วนบริษัทเดินรถโดยสารอื่นๆหยุดให้บริการรถโดยสารเข้า กทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะที่รถโดยสารระหว่างอำเภอและจังหวัดยังคงให้บริการตามปกติตั้งแต่เช้า และเที่ยวสุดท้ายในเวลา 16.00 น.
   

นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิว จากการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19  สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จึงต้องยุติการให้บริการการเดินรถ "ทุกสาย" ตั้งแต่เวลา 20.00 - 05.00 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับมาเป็นปกติ

Cr.กัมพล ดวงชิน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น