• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอเปือยน้อย และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอเปือยน้อย และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


    วันนี้ (20 เม.ย. 63) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ด่านชุมชนควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง อำเภอเปือยน้อย และอำเภอบ้านไผ่ โดยมีนายอำเภอพื้นที่  ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม.  รับการตรวจเยี่ยม และรับมอบกำลังใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะ เริ่มตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด-19 ซึ่งเป็นด่านในหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่ บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด และบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


ต่อมา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด-19 ซึ่งเป็นด่านในหมู่บ้านชุมชน บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น


และ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด-19 ซึ่งเป็นด่านในหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่ บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน และบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น           


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น