• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19


       วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการ"เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล" ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประชาชนรู้เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
     

โดยนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับ นายอำเภอบ้านฝาง, รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง, ปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง, พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง,ผู้นำชุมชน, กำนันตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ลงพื้นที่ชุมชมคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง/อำเภอหนองเรือ/อำเภอพระยืน เพื่อให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน. ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนในการประสานข้อมูล และคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมดังนี้
     

๑) ชุมชนคุณธรรมวัตไชโย บ้านพระยืน หมู่ที่ ๒ อำเภอพระยืน
       ๒) ชุมชนคุณธรรมบ้านพระยืน หมู่ที่ ๑๔ อำเภอพระยืน
       ๓) ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
       ๔) ชุมชนคุณธรรมบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
       ๕) ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
       ๖) ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
       ๗) ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
       ๘) ชุมชนคุณธรรมบ้านเม็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเม็ง อำเภอหนองเรือ
     รวมชุมชนคุณธรรมได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน ๘ ชุมชน รวม ๔๑ ครัวเรือน
Cr.วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น