• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น นำทีมคณะกรรมการโรคติดต่อ ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ป้องกันโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น นำทีมคณะกรรมการโรคติดต่อ ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ป้องกันโควิด-19


       วันนี้ (1 เม.ย. 63) ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ถ.มิตรภาพ บ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ป้องกันโควิด-19 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ป้องกันโควิด-19


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่การระบาดของโรคจะแพร่กระจายมากขึ้น และเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(1)  (7) มาตรา 34  35(1)  แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โควิด – 19  ซึ่งมีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เฉพาะการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ให้เปิดได้เฉพาะกรณีการจำหน่ายทางโทรศัพท์และทางออนไลน์


ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  การมาตรวจสถานที่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ตามประกาศที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตให้ร้านค้าปลีกดังกล่าว เปิดบริการในรูปแบบรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ หรือในลักษณะออนไลน์ เมื่อมาตรวจสอบแล้วพบว่าได้ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น พร้อมจัดการลดความเสี่ยง และบริหารพื้นที่ป้องกันโควิด–19 ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนั้นได้มีการป้องกันอย่างดี  โดยเจ้าหน้าที่มาทำงานไม่มากนัก และแบ่งเวรในการทำงาน เพื่อป้องกันโควิด–19

Cr.สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น