• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,240 แกลลอน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,240 แกลลอน


       วันนี้ (28 เม.ย. 63) ที่โถงด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,240 แกลลอนๆละ 20 ลิตร จากนายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ  พลังงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับ กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ฝ่าย นำโดย  นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง, นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,   นายอนุสรณ์ บุญรอด วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าน้ำพอง ในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) และ นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำส่งต่อให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น 248 แห่ง 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน มอบให้หน่วยงานสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน จัดหาแอลกอฮอล์ 70% เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาดโควิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาลฯ โดยกระทรวงพลังงานได้มีการกระจายส่งแอลกอฮอล์ให้กับทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า 248 แห่งทั่วจังหวัดขอนแก่น  เฉลี่ย 100 ลิตรต่อแห่ง                 

โครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนบริเวณใกล้เคียงต่อสู้กับปัญหาโควิดได้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนวัตถุดิบด้านพลังงานเป็นความห่วงใยเพื่อให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์มีโอกาสได้เข้าถึงได้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว จะได้ช่วยดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อีกด้วย

Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น