• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด “กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) และการแถลงทิศทางแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด “กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) และการแถลงทิศทางแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (มีคลิป)

       
       วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้มาร่วมกิจกรรม ฯ และสื่อมวลชน โดยมีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประส่งและเป็นประธานเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการขาย  (Table Top Sale) และการแถลงทิศทางแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
     

นายนภดล ภาคพรต กล่าวว่าการจัด “กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) และการแถลงทิศทางแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ได้แก่ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทท่องเที่ยวรายย่อย (DMC) จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       

นายนภดล กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า ๕๐ ราย ได้ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัท ฯ นำเสนอโปรแกรมต่าง ๆ พร้อมเสนอโปรโมชั่นที่บริษัทจัดขึ้น รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอกิจกรรมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าชุมชน อย่างหลากหลาย ส่วนบริษัท ฯ นำเที่ยวได้นำเสนอโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวช การท่องเที่ยวเชิงธรรมะ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ฯลฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงค่อนข้างสมบูรณ์ และครบทุกมิติด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้  ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนดื นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด “กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) และการแถลงทิศทางแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น