• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!โมเดลปันกันอิ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแจกข้าวกล่องผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!โมเดลปันกันอิ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแจกข้าวกล่องผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (มีคลิป)

 
   
    จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำข้าวกล่อง ขนม เครื่องดื่ม แจกให้กับชาวขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามโครงการปันกันอิ่ม วันละ 500 กล่อง
    ที่สถานีรถไฟขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำข้าวกล่อง ขนม เครื่องดื่ม กว่า 500 ชุด มาแจกจ่ายให้กับชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน “ปันกันอิ่ม” โดยแจกทุกวันๆละ 500 ชุด ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. ที่สถานีรถไฟขอนแก่น เริ่มวันนี้เป็นวันแรก โดยประชาชนที่มารับอาหาร จะเดินเท้ามารับ หรือขับรถจักรยานยนต์ มารับแบบ Drive True ก็ได้ในเบื้องต้น ซึ่งต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนำไปแจกตามจุดต่างๆ หรือส่งมอบถึงบ้านพักโดยตรง
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการปันกันอิ่ม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นโดยเห็นว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่เป็นคนยากจน คนเร่ร่อน และบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการจัดทำอาหารคุณภาพดีมาแบ่งปันประชาชนกลุ่มดังกล่าว พร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เป็นการฝึกให้ชาวบ้านได้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เมื่อเข้าไปในที่ชุมชน ซึ่งจะช่วยป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อด้วย ขณะเดียวกันส่วนราชการจะได้ทำทะเบียนสำหรับผู้เร่ร่อน โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเร่ร่อนบริเวณไหน ทั้งนี้จะได้จัดทำเป็นทะเบียนเอาไว้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยต่อไป ยืนยันว่าจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามปกติและสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีและได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดCr. กัมพล ดวงชิน , สิงโต ก้ามปู
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ขอนแก่น!!โมเดลปันกันอิ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแจกข้าวกล่องผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น