• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น บริจาคเงิน 1 แสนบาท ให้หอการค้าจัดทำโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น บริจาคเงิน 1 แสนบาท ให้หอการค้าจัดทำโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19


      วันนี้ (26 มี.ค. 63) ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทำโรงทานช่วยเหลือผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยนายเข็มชาติ สมใจวงษ์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รับมอบ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการประกาศปิดสถานที่ทำงานหลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่มีงานทำ ในสภาพการณ์แบบนี้จึงมีบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อร่วมกันมาจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือกันและกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมาที่ จังหวัดขอนแก่น  มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เคยได้รับในปัจจุบัน และผู้ที่รายได้ต่ำกว่าคนทั่วไป หรือพวกเร่ร่อน ตกงาน  เพื่อเขาได้รับประทานอาหารอิ่มท้องในช่วงเกิดปัญหาโควิด-19 ระบาด โดยจะเริ่มต้นวันที่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อาหารทำเป็นชุด 500 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับแจกที่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้แจกและผู้รับแจกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้แจกจ่ายอาหารทุกคนต้องยืนห่างกัน 1.5 เมตร และยืนห่างจากผู้มารับอาหารแจก 1.5 เมตร อาหารที่แจกต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และต้องปรุงสุกใหม่

Cr. สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น