• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวครบวงจร (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวครบวงจร (มีคลิป)


           วันที่ 28 มกราคม 2563   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ (One Stop Service) บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งศูนย์แห่งนี้บูรณาการจาก 6 หน่วยงาน เพื่อจัดตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมาถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐๐ กว่าคน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องมาต่อใบอนุญาตครั้งนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันพิเศษ ประมาณ 1,900 คน เป็นเมียนมา 400 คน สปป.ลาว 400 คนและที่เหลือเป็นกัมพูชา ต่ออายุให้ ๒ ปี โดยไม่ต้องกลับไปประเทศของตน ซึ่งต่อไปแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOU เหมือนกันหมดเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฏหมาย

ภาพ/ข่าว : ปริญญ์ กองจันทึก
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

มีคลิป


ขอนแก่น!!เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวครบวงจร
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น