• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต                           


         วันที่ 5 ก.ย. 62 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 จ. ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในปัจจุบันโดยรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต กองกำกับการตำรวจภูธร จ.ภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ภูเก็ต หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อให้เห็นวิธีการบันทึกข้อมูลผู้พักแรม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วย

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น