• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อภายใต้โครงการนำชุชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สมาร์ทฟาร์ม เขื่อนภูมิพล ต. บ้านนา อ. สามเงา จ. ตาก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อภายใต้โครงการนำชุชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สมาร์ทฟาร์ม เขื่อนภูมิพล ต. บ้านนา อ. สามเงา จ. ตาก

   

      ระหว่าง วันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ นนท์เหล่่าพล วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา รองประธานคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนอุบลรัตน์ และคณะทำงาน ได้นำแกนนำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยมะหรี ต. โนนเมือง อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู บ้านดง บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง และ บ้าน โนน อินทร์แปลง ต. ทุ่งโป่ง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ไป ศึกษา ดูงาน ที่ สมาร์ท ฟาร์ม เขื่อนภูมิพล ต. บ้านนา อ. สามเงา จ. ตาก ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งการดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้านดังนี้ ด้านประมง ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ และด้านสิ่งแวด เป็นการลดละเลิกการใช้สารเคมีหันมาใช้อิทรีย์ชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชน และเป็นการเดินตามรอยพ่ออย่างยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น