• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จ.ขอนแก่น


   วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีบูชาบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และมีผู้ที่เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของแพทย์แผนไทย โดยมี นักศึกษาแพทย์แผนไทยเป็นผู้นำกล่าว รวมไปถึงพิธีมอบพรานไหว้ครู และพิธีเจิมหน้าหน้าผากรับพร และพิธีจุดเทียนภูมิปัญญา(ร้องเพลงยาขอหมอวาน) ทั้งนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทย และเวชกรรมแผนไทย อีกด้วย คุณวรรณธนมนย์  รัตนนวราฐธิบดี ผู้บริหาร ภาคอีสานพืชผล เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ในครั้งนี้ด้วย

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น