• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


      ในวันที่ 11 ก.ค. 62 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ส่วนงานราชการ และเอกชนในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ณ พื้นที่สาธารณะริมบึงปากถุงเทียว ตำบลน้ำพอง โดยมีท่านศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบต้นพยูง จำนวน 750 ต้น เพื่อปลูกในพื้นที่ด้วย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น