• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน Big cleaningday ณ ลำห้วยยาง บ้านสระกุด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  Big  cleaningday  ณ ลำห้วยยาง บ้านสระกุด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


          เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายพนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ท่านกำนัน ไพรสง นารี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย เป็นอำเภอที่น่าอยู่และปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองและในพื้นที่ไกล้เคียงให้มีความสะอาด น่าอยู่ ปราศจากเชื้อโรคและขยะมูลฝอย และยังสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน


นอกจากนี้ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ #เทศบาลตำบลม่วงหวาน  #ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงหวาน #กลุ่มจิตอาสาตำบลม่วงหวาน #กลุ่ม อสม ตำบลม่วงหวาน #โรงเรียนบ้านสระกุด #โรงงานไฟฟ้าน้ำพอง #บริษัทPanasonicแมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทยจำกัด) #บริษัทSCG ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆท่านที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุนด้วยดียิ่งเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น