• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คนบ้านไผ่ ฮักแพง แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คนบ้านไผ่ ฮักแพง แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


        ๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ,คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยครั้งที่๒ เมื่อวันที่๕เม.ย.๖๒ และครั้งที่๓ เมื่อวันที่๑๗เม.ย.๖๒ ตำบลบ้านลาน จำนวน ๑๔๐ ครอบครัว ตำบลป่าปอ จำนวน ๓ ครอบครัว รวม ๑๔๓ ครอบครัว ณ หอประชุมอบต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น