• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่อหลวง ร.๙

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่อหลวง ร.๙


     ผอ.ดุสิต​ สะดวก​ ผอ.วษท.มหาสารคาม​ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานชีววิถีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ นายบุญนำพา​ ด่างเหลา​ รอง.ผอ.วษท.มหาสารคามและคณะ
     วันที่30มี.ค.62​ นายดุสิต​ สะดวก​ ผอ.วษท.มหาสารคาม​ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานชีววิถีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ นายบุญนำพา​ ด่างเหลา​ รอง.ผอ.วษท.มหาสารคามและคณะเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจพร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น