• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน พร้อมคณะ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน พร้อมคณะ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดขอนแก่น


๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๒ น. นาย พนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน พร้อม คระผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ของเทศบาลตำบลม่วงหวาน เดินทางเข้าร่วมพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดขอนแก่น เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ที่ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น  และวันที่ ๑๐ เมษายน จะประกอบพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ ยังมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น และ นายวิรัต เย็นสบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                               
           


ภาพ/ข่าว : เจษฏากร เหล่าอรรคะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น