• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

เข้มงวด!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม จนท.รพ.บ้านไผ่ ตรวจสารเสพติดจากผู้รับการคัดเลือกทหารกองเกิน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เข้มงวด!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อม จนท.รพ.บ้านไผ่ ตรวจสารเสพติดจากผู้รับการคัดเลือกทหารกองเกิน


      ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐น. นายรุจน์ รังษี ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านไผ่  มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส. ร่วมกับ จนท.รพ.บ้านไผ่, จนท.สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่,  จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมกันตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันแรก  สรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
   ๑.ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมด จำนวน ๕๒๒ คน
    ๒.ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  จำนวน ๔๓๑ คน
    ๓.พบผลปัสสาวะเป็นบวก จำนวน ๔๓ คน แบ่งเป็น
      - เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๓๒ คน
      - กัญชา จำนวน ๑๑ คน
     ซึ่งจะได้นำตัวส่งศูนย์คัดกรองเพื่อรับการบำบัดฟื้นฟูต่อไปเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน) 


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น