• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

บันทึกหน้าประวัติศาสตร์พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอนแก่นอายุกว่าแปดร้อยปี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บันทึกหน้าประวัติศาสตร์พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอนแก่นอายุกว่าแปดร้อยปี


     ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๒ น. ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน ที่ ๗ แห่งอณาจักรขอมโบราณ อดีตเคยเป็นโรคยาศาล หรือ สถานพยาบาล เมื่อประมาณ ๘๔๒ ปีผ่านมาแล้ว

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในขันน้ำสาคร จากนั้นได้นำเข้าสู่พิธีทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ที่ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น และวันที่ ๑๐ เมษายนจะประกอบพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บรรยากาศมีชาวขอนแก่นร่วมทั้งจิตอาสาฯ  ร่วมพิธีนับหมื่น ทุกคนล้วนปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น