• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

ทสภ.จัดพิธีปล่อยแถวพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ทสภ.จัดพิธีปล่อยแถวพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์

                           

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยระดมกำลังจากทุกส่วนงานและเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการในระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2562 (รวม 10 วัน) รวมแล้วกว่า 1.89 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 189,000 คน
 เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่10 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ทสภ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  พ.ต.อ.ต่อพงษ์ ตันตะวาณิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.สุรชัช สุวรรณศรี ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พ.ท.อาทิตย์ เรืองธารา ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสมุทรปราการ นายคชาชัย วิชัยดิษฐ ผู้แทนสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายลาซันทา วิจิตรทานันดา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ  นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมี กำลังพลเจ้าหน้าที่ ทสภ. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำรวจท่องเที่ยว กองพลทหารราบที่ 11 ฯลฯ กว่า 400 คน เข้าร่วมในพิธีฯ
 นายกิตติพงศ์ เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -18 เมษายน 2562 (รวม 10 วัน) ทสภ. คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมแล้วกว่า 1.89 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 189,000 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,571,033 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 319,221 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้วพบว่าจำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,558 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,056 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้


มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 8 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งสิ้น 108 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 55 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 53 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับ คือ สายการบินไทยสมายล์ จำนวน 44 เที่ยวบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 26 เที่ยวบิน และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 13 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562)


นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center : AOPC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950 โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ทสภ.ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เป็นต้น


เพื่อให้การบริการผ่านเข้า - ออกของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีการประสาน การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ในการจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมบริการผู้โดยสารในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด


นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ได้ยกเว้นค่าจอดรถให้ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งพื้นที่จอดรถดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 700 คัน โดย ทสภ. ได้จัดเตรียม Shuttle Bus สำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพ/ข่าว : ธีระพล คุ้มสุข จ.สมุทรปราการ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น