• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2562

                           

        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระดมพนักงานทำความสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 

พ.ต.กมล  วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 เมษายน 2562 ) เวลา 14.30 น. ทสภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำก่อนวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (หน้า Gate D 6) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานจากบริษัทจัดจ้างทำความสะอาดซึ่งมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินเข้าร่วมล้างห้องน้ำพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้หน่วยงานที่มีส้วมสาธารณะให้บริการ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดของห้องส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์


พ.ต.กมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทสภ. มีห้องน้ำที่เปิดให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินจำนวน 404 จุด โดยมีจำนวนห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการรวม ทั้งสิ้น 1,522 ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 558 ห้อง ห้องน้ำหญิง 894 ห้อง และห้องน้ำคนพิการรวม 70 ห้อง ซึ่งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยห้องน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการทำความสะอาดห้องน้ำนั้น จะแบ่งเป็น 3 ผลัดต่อวัน ผลัดแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น. ผลัดที่สอง ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น. และผลัดสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. โดยการทำความสะอาดย่อยจะทำทุกๆ 15 นาที หรือถ้ามีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจำนวนมากก็จะเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และจะมีการทำความสะอาดใหญ่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที โดยการทำความสะอาดใหญ่นั้นจะเลือกทำในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารไม่หนาแน่น และใช้การเหลื่อมเวลาโดยไม่มีการปิดห้องน้ำ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่เวลา 00.01 - 04.00 น. หรือมีผู้โดยสารและเที่ยวบินน้อยที่สุด สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คือตั้งแต่เวลา 01.00 - 04.00 น. เพื่อให้มีผลกระทบกับการใช้บริการห้องน้ำของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานน้อยที่สุด แต่สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทสภ. ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ เช่น ห้องน้ำบริเวณห้องโถงเช็คอิน ห้องน้ำบริเวณสายพานรอรับกระเป๋า เป็นต้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดให้เพียงพอต่อการรองรับการใช้บริการของผู้โดยสาร และมีสภาพพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพ/ข่าว : ธีระพล คุ้มสุข จ.สมุทรปราการ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น