• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

“ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน”


    ๙มี.ค.๖๒ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นำคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบพิธี วันคณะกรรมการหมู่บ้านและบรรยายพิเศษ “ทางเลือก ทางรอดของประเทศ:คณะกรรมการหมู่บ้านคือรากฐานของแผ่นดิน” และการต่อยอดขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น