• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

เป็นปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนายกกิ่งกาชาด มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.หัวหนอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เป็นปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนายกกิ่งกาชาด มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.หัวหนอง


    ๒๑มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พบปะและมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สต.หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงคนไข้ ๒ ไกร์ ให้ ๑๓ รพ.สต.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      ขอขอบคุณมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ โดย คุณกรรณิกา ว่องกุศลจิต รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล/กรรมการมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ และคณะ ที่เป็นเจ้าภาพ รพ.สต. แห่งนี้ จำนวน ๑๐๒,๗๘๐ บาท ขออนุโมทนาบุญและขอทุกท่านจงได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ...เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น