• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

สุดซึ้ง!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมกิ่งกาชาด มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และขาดแคลน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดซึ้ง!!นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมกิ่งกาชาด มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และขาดแคลน


   ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พ่อค้า คหบดี พบปะและมอบบ้านให้แก่ ครอบครัว นางลัย หารโงน บ้านเลขที่๔๘ หมู่ที่๕ ตำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่กับน้องชาย ซึ่งตาบอด และลูกหลาน ๗ คน บ้านคับแคบ มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน ลูกหลานอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้พิการจากรัฐบาล ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน๔๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ๓๑ หลัง” โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      นายอำเภอขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานงิ้ว ปี ๒๕๕๘ ที่เป็นเจ้าภาพวัสดุสร้างบ้านหลังนี้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท  นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น