• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่นประชุมเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10


       วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นการเตรียมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้พิธีมีความสมบูรณ์ที่สุด
        โดยจังหวัดจัดพิธีดังนี้พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง พิธีทำน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่นและจะมีพิธีซ้อมในวันที่3 เมษายน 62 ซ้อมใหญ่ ณ วัดกู่ประภาชัย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น