• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บุรีรัมย์#กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลง MOU เพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์#กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลง MOU เพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู


     วันที่ 12 ก.พ.62 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ,นายวินัย โตเจริญ นอภ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ กพช.พื้นทีช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี นำโดย พล.ต.เนี๊ยะ วงศ์ รอง ผบ.พล น้อย ร.42 ,นายฮัง เมง  นอภ.บันเตียอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับพื้นที่  และขอความร่วมมือในการร่วมพัฒนาพื้นที่ การป้องกันการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน รวมทั้งการกระทำการใดๆ ที่จะละเมิดข้อตกลง MOUเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร
โดย รอง ผบ.กกล.สุรนารี ได้เน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเดินหน้าไปได้ และไม่เกิดการกระทบความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ หากดำเนินการได้จะเป็นการเพิ่มมูลการค้าและกระจายรายได้เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ,ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ
ภาพ-ข่าว ประยงค์ วงศประโคน  / ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น