• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กยท.จับมือปตท.เปิดจุดให้เกษตรนำผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารามาขายในปั๊มฟรี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กยท.จับมือปตท.เปิดจุดให้เกษตรนำผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารามาขายในปั๊มฟรี


         บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในโครงการจุดจำหน่ายยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ปีที่ ๒ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อ  เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้มีการนำวัตถุดิบจากยางพารา นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดต่างๆ ได้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ดีขึ้น


โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง ที่นำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หมอนยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์ รองเท้าบูท ของเล่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกกว่า ๑๐ ร้านค้า นำสินค้ามาวางจำหน่าย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในสถานีน้ำมัน ปตท.บริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด ได้เลือกซื้ออีกด้วย ซึ่งได้มีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรชาวสวนยาง นำสินค้ามาจัดวางจำหน่ายฟรี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือน เมษายน ศกนี้ด้วย


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิต และส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่กลับพบว่ามีการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพียงร้อยละ ๑๕ ของปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ทั้งหมด เมื่อความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลกลดลง จึงส่งผลกระทบต่อราคายาง รัฐบาลได้มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการใช้ยางภายในประเทศ กยท. และ ปตท. ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” โดย ปตท.ได้เปิดพื้นที่ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้มีการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้นำมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม ให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรง ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
 “ได้ดำเนินโครงการมาแล้วเป็นปีที่ ๒ มีสถาบันเกษตรกร และชาวสวนยาง มาเข้าร่วมโครงการตามจุดจำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน ๒๕ แห่ง เป็นการส่งเสริมยางพาราครบทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้นด้วย”รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว


ภาพ-ข่าว ประยงค์ วงศ์ประโคน / ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  สื่อภูมิภาค จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น