• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน" ครบรอบ ๑๒๑ ปี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน" ครบรอบ ๑๒๑ ปี


      ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร กรรมการผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๒๑ ปี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และครบรอบคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนที่องค์สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ผู้ทรงพระราชทานนามโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน กิจกรรมภายในวันนี้มีทั้งคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรจากการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ พิธีมอบห้องซ้อมดนตรี และการแสดงความสามารถต่างๆ

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น