• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บุรีรัมย์ เปิดชุมชนท่องเที่ยว “บ้านหลักศิลา”เชิญเที่ยวชม “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ เปิดชุมชนท่องเที่ยว “บ้านหลักศิลา”เชิญเที่ยวชม “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี


       สนง.พัฒนาชุมชน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จัดงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “หมู่บ้านหลักศิลา” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิญเที่ยวชม “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย  กราบไหว้“หลวงพ่อดู่” “หลวงพ่อแสง อลังการต้นมะม่วงยักษ์  ชมสระพญานาค หลักศิลาเก่าแก่
02/02/2562 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลักศิลา ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  การแสดงต้อนรับ นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เดินทางเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมเปิดงานในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของบ้านหลักศิลา เริ่มจาก “ไหว้หลวงพ่อแสง” (พระครูโอภาส ธรรมรักษ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักศิลาที่เคารพนับถือของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่จากแรงศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองท่านขึ้นเพื่อให้ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้


นอกจากนี้ มีจุดให้ได้ชมและสัมผัสกับความงดงามด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานของ “โบสถ์โบราณ” หรือที่เรียกว่า “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐาน “หลวงพ่อดู่” พระพุทธรูปสร้างจากไม้ประดู่ตามแบบอย่างศิลปะไทยลาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน ร่วมถ่ายภาพและเช็คอินกับ “ต้นมะม่วงยักษ์” อายุกว่า 100 ปี  ชมสระพญานาค สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวอีสาน ชม “หลักศิลา” หรือ “หินตั้ง” ซึ่งค้นพบในบริเวณนี้และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ภายในวัดหลักศิลา
ส่วนในช่วงค่ำมีขบวนแห่และรำ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน  โดยนักแสดงของบ้านหลักศิลาในชุด “เซิ้งเก็บเห็ด” ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา และมีการแสดงดนตรีเฉลิมฉลองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านหลักศิลาดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ ทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเอง
ภาพ-ข่าว วาทิตย์ แสนธุปี /ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น