• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเอง ตามยุทธการ “แคนแก่นคูน” จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเอง ตามยุทธการ “แคนแก่นคูน” จ.ขอนแก่น


     เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) พร้อมด้วย นายอลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อหาสารเสพติดภายในร่างกาย ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อส. สังกัดที่ทำการปกครอง จ.ขอนแก่น (ปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเอง ตามยุทธการ “แคนแก่นคูน” จ.ขอนแก่น) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง ๓ เดือน (พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีแผนปฏิบัติการขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานต่อไปภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น