• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. เข้าสำรวจข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. เข้าสำรวจข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย


     เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) กรุณามอบหมายให้ พ.อ.มงคล เหมพลชม หน.ฝ่ายนโยบายแผนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ณ ตลาดรถไฟ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งพบว่าราคาสินค้าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อความต้องการในการบริโภคประจำวันตามปกติ  รายได้จากการประกอบการเพียงพอในการต่อยอดประกอบอาชีพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น