• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิส ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ปลื้ม!!นายอำเภอบ้านไผ่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่

     
     
       ๓๑ธันวาคม๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ ออกเยี่ยมเยียน /มอบของขวัญปีใหม่/ ตรวจสุขภาพฟรีและขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุ ๙๐ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลหินตั้ง จำนวน ๑๘ คน
       สำนักทะเบียนอำเภอ เป็นหน่วยบริการที่ประชาชนทุกคนต้องใช้บริการตั้งแต่เกิดจนตาย ประชาชนคือลูกค้าที่มารับบริการข้าราชการต้องต้อนรับและให้บริการด้วยมิตรไมตรีดุจญาติมิตร สำนักทะเบียนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการเป็นระยะเวลาตั้งแต่๙๐ปีขึ้นไป(ประชาชนอายุ๙๐ปีขึ้นไป)ทั้งอำเภอมีจำนวน๑๒๐คน โดยนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนอำเภอออกเยี่ยมเยียน /มอบของขวัญปีใหม่/ ตรวจสุขภาพฟรีและขอพรปีใหม่ ในวันที่๓๐ธ.ค.๖๑ถึงวันที่๑ม.ค.๖๒ เพื่อเสริมสร้างสังคมเอื้ออาทร ลดช่องว่างสร้างศรัทธาก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเสมือนญาติระหว่างข้าราชการกับประชาชน
     นายอำเภอขอขอบคุณข้าราชการ ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในครั้งนี้ครับ...เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น