• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

คค.สานต่อแผนเดินทางปลอดภัยปีใหม่ มุ่งลดอันดับโลกด้านการสูญเสียบนถนน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คค.สานต่อแผนเดินทางปลอดภัยปีใหม่ มุ่งลดอันดับโลกด้านการสูญเสียบนถนน


      กระทรวงคมนาคม ปลื้มนโยบายรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัฐบาลได้ผลเกินคาด ส่งผลสถิติโลกลดลงจากอันดับ 2 เหลืออันดับ 9 ประกาศมาตรการ “คนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม” มุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ชื่นชม “สยามยีเอสเซลส์” ร่วมมือ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมปีที่ 6 สานต่อโครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทาง” ระหว่างวันที่ 27–29 ธ.ค.61 เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ฟรี พร้อมมอบน้ำดื่ม 9 พันขวด ผ้าเย็น 2 พันผืน และเสื้อยืด 400 ตัว หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562 กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศมาตรการ “คนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยในส่วนของ “คนพร้อม” คือ ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร รวมถึงตรวจความพร้อมร่างกาย ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ส่วน “รถพร้อม” คือตรวจความพร้อมตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รวมถึงตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ “ถนนพร้อม” คือการเตรียมความพร้อมเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และติดตั้งไฟแสงสว่าง 100% โดยตรวจตราเครื่องหมายและอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขณะที่บริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน โดยมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างน้อย 1 ดวงต่อระยะทาง 2 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีการนำรถตำรวจทางหลวง และรถกรมทางหลวงชนบท จอดริมทางพร้อมเปิดไฟเตือนผู้ใช้ทางให้ขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการตั้งจุดให้บริการบริเวณทางขึ้นเขา เป็นต้น


นายอาคม กล่าวด้วยว่า การรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ให้มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังเช่น โครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทาง” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27–29 ธันวาคม 2561 ซึ่ง บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยจัดกิจกรรมจุดพักรถ และตรวจความพร้อมการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้เดินทางไกลทั้งหมด 3 จุดทั่วประเทศ ณ หน่วยบริการกรมทางหลวง 3 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว จ.เพชรบุรี (จุดใหญ่) จุดที่ 2 จุดพักรถถนนมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาออก จ.ฉะเชิงเทรา และจุดที่ 3 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


“แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ แต่จากนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการรณรงค์การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัฐบาลภายใต้การนำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้ตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในสัดส่วนประชากร 1 แสนคน เหลือเพียง 32.7 คน เมื่อเทียบกับจำนวน 36.2 คน เมื่อช่วงปี 2557 ก่อนรัฐบาล ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาบริหารประเทศ ขณะเดียวกันสถิติในอันดับโลกยังลดลงจากอันดับ 2 เหลือเพียงอันดับ 9 แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการทำงานของทุกฝ่ายไม่ได้สูญเปล่าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” นายอาคม กล่าวในที่สุด

ด้าน นายวรนินทร์ อัษฎามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษััทฯ ตระหนักถึงเรื่องการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม โดยร่วมกับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ภายใต้ชื่อโครงการ “GS BATTERY พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทาง” ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6


สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดยใช้งบประมาณ 5 ล้านบาทในการมอบแบตเตอรี่ “Hybrid Extra 135” และ แบตเตอรี่ รุ่น “MFX Series” ให้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานราชการ รวมทั้งเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ฟรี พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 9 พันขวด และผ้าเย็น จำนวน 2 พันผืน ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว

“ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้จัดทำเสื้อยืดเพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นนโยบายของทางหน่วนงานราชการ มีทั้งหมด 4 แนวทาง โดยจัดพิมพ์บนเสื้อยืดจำนวน 400 ตัว ได้แก่ 1.ขับช้าตามที่กฏหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุถึงบ้านปลอดภัย 2.คาดเข็มขัด ทุกครั้ง ทุกที่นั่ง ขณะขับขี่และโดยสาร 3.เปิดไฟหน้าในเวลากลางวัน ช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางวัน 30% และ 4.มอเตอร์ไซค์ ใส่หมวกกันน็อก สามารถลดความรุณแรงของอุบัติเหตุได้ 69%”

นายวรนินทร์ กล่าวในตอนท้ายว่า GS Battery เป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าใหม่ 2 รุ่นล่าสุดคือ “GS MFX” ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับรถยนตร์ทุกประเภท และ “GS Extra Dry Hybrid” เหมาะเป็นพิเศษสำหรับรถกระบะที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ มีกำลังไฟแรงโดยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยครั้ง

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น