• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

สุขใจ!!นายอำเภอบ้านไผ่ ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อความสุขของประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุขใจ!!นายอำเภอบ้านไผ่ ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อความสุขของประชาชน


     ๒๓ม.ค.๖๒ เวลา๐๙.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พบปะและมอบบัตร Smart Card ให้แก่ อสม. อำเภอบ้านไผ่ (จำนวน ๑,๗๐๐ คน )ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. และรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ผ่านบริการทางการเงินที่ทันสมัยตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ธกส. สาขาอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น