• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ต.หนองน้ำใส:เตรียมพร้อมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่๒๕๖๒”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ต.หนองน้ำใส:เตรียมพร้อมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่๒๕๖๒”

   
   
    ๔ธ.ค.๖๑ เวลา๐๙.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะครูนาฏศิลป์ นำโดยนางวรารักษ์ รังษี ฝึกซ้อมรำบวงสรวงพระแม่โพสพให้แก่หัวหน้านางรำตำบลหนองน้ำใส เพื่อนำไปขยายผลฝึกซ้อมรำในแต่ละหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม อบต.หนองน้ำใส เป็นการเตรียมความพร้อมรำบวงสรวงพระแม่โพสพในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ๑๘-๒๒ ม.ค.๖๒
     ขอขอบคุณนายกอบต.หนองน้ำใสและกำนันต.หนองน้ำใสที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอย่างดียิ่งครับ...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น