• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ศป.ปส.อบต.หนองน้ำใสเข้มข้น:ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด_นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ศป.ปส.อบต.หนองน้ำใสเข้มข้น:ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด_นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”
  

   
     ๓ธ.ค.๖๑ นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่/ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านไ่ผ่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายกอบต./ผอ. ศป.ปส.อบต.หนองน้ำใส พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข สถานศึกษาและชุดปฏิบัติการประจำตำบลหนองน้ำใส จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและ Re x-ray  ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่๑ และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่๑๒ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นอีก๑มาตรการใน “ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด:นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น