• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เมนูสร้างสรรค์อาหารพื้นบ้านสู่สากล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เมนูสร้างสรรค์อาหารพื้นบ้านสู่สากล


     ๓ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางวรารักษ์ รังษี ภรรยานายอำเภอพร้อมด้วยภรรยากำนันทั้ง๑๐ตำบล และทีมแม่ครัวทั้ง๑๐ตำบล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ที่จะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาอาหารพื้นบ้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยจะจัดแข่งขันทำอาหาร “เมนูสร้างสรรค์อาหารพื้นบ้านสู่สากล” ณ ห้องประชุมกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น